Vår affärsidé:              - Direkt från fabrik, därför attraktiva priser
                                                   - Flera produkter i egen design
                                           - Designkoncept i samarbete med skickliga konstnärer.

                                                                               Se Fickur med konstverk!

                     Vi har nu varit leverantör i branschen i över 23 år. Med högsta beröm från kunderna!

                       Vårt motto:  Bemöt andra som Du själv vill bli bemött